Privacybeleid

Welke informatie verzamelen we over u?

We verzamelen de informatie die u levert via e-mail en bij het invullen van onze inschrijvingsvragenlijst als u besluit lid van ons panel te worden. We verzamelen ook informatie als u vrijwillig een van de onderzoeken invult waarvoor we u uitnodigen, of als u een opmerking, commentaar of andere informatie geeft op onze website voor panelleden.

Hoe gebruiken we de informatie die u ons levert?

We gebruiken de informatie die u ons levert om:

 • Gegevens bij te houden van onze panelleden.
 • U uitnodigingen te sturen om mee te doen aan onderzoeken die voor u relevant zijn op basis van de informatie die u ons hebt geleverd bij het beantwoorden van de inschrijvingsvragenlijst(en).
 • Persoonlijke informatie over u toe te voegen aan uw antwoorden in onderzoeken waar u aan meedoet, zoals geografische locatie, etniciteit, beroepscategorieën, enz. voor analyse van de onderzoeksantwoorden en het verkrijgen van anonieme, statistische onderzoeksresultaten.
 • U mee te laten doen aan loterijen waar u voor in aanmerking komt, waarvoor u gevraagd wordt, of waar u vraagt aan mee te willen doen.
 • Met uw expliciete toestemming gevraagd in een onderzoek, om uw individuele onderzoeksantwoorden samen met uw persoonlijke informatie door te sturen naar de klant die opdracht heeft gegeven voor het onderzoek. De klant zal deze informatie alleen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden zoals uitgelegd in het onderzoek. De klant kan deze informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen en u te vragen mee te doen aan verder onderzoek dat zij uitvoeren, maar alleen als u hierover bent geïnformeerd het expliciet hebt aangegeven dat de klant uw informatie hiervoor mag gebruiken.
 • Om anonieme, statistische profielen te creëren van panelleden op basis van de informatie geleverd door panelleden.
 • Om met uw toestemming uw informatie door te geven aan andere bedrijven binnen de MOBROG, zodat ze u kunnen uitnodigen voor onderzoeken die zij uitvoeren en die voor u relevant kunnen zijn.
 • We kunnen uw informatie ook doorsturen aan onze toeleveringsbedrijven die namens ons werk uitvoeren, onder ons toezicht.
 • We zullen uw informatie NOOIT gebruiken voor andere doeleinden dan onderzoek. We zullen NIET proberen u iets te verkopen, of uw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden. Ook zullen we uw informatie nooit doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden.

Kinderen

Voor panels of onderzoeken gericht op kinderen, vragen we altijd toestemming van een ouder, voogd of ander persoon die juridisch verantwoordelijk is voor het kind, voordat we hem/haar uitnodigen om lid te worden van een panel of deel te nemen aan een onderzoek.

Gebruik van cookies en vergelijkbare code?

Sommige online onderzoeken verzamelen informatie door het gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Deze bestanden worden zo min mogelijk gebruikt en alleen voor de controle van de kwaliteit, validatie en belangrijker, om er voor te zorgen dat we u geen herinneringen sturen voor een online onderzoek waaraan u al hebt meegedaan. U kunt deze ‘cookies’ verwijderen of het gebruik ervan verhinderen door de browserinstellingen van uw computer aan te passen.
We verzamelen ook automatisch informatie over uw IP-adres, besturingssysteem, scherminstellingen, browsertype en het gebruik van Flash en Java. We gebruiken deze informatie om:

 • Er voor te zorgen dat de onderzoeksvragenlijst wordt geleverd in een vorm die is geschikt voor de software die uw computer gebruikt.
 • U te helpen als u problemen hebt bij het openen of voltooien van een onderzoek.

Anoniem gemaakte informatie wordt ook gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen welk percentage van onze panelleden in een specifiek land een bepaald type browser gebruiken.
Zonder goedkeuring vooraf, kunnen we ook geavanceerde cookies of vergelijkbare code installeren die labels van bepaalde websites of online advertenties kan identificeren die zijn gerelateerd aan onze klanten en/of hun producten. Daarnaast en wederom zonder goedkeuring vooraf, mogen we cookies of code scannen en lezen die is geïnstalleerd door andere websites die u mogelijk hebt bezocht. De informatie die op deze manier wordt verzameld, helpt ons de onderzoeken te sturen die relevant zijn voor u (we kunnen u bijvoorbeeld vragen naar uw mening over reclame die u daadwerkelijk hebt gezien), of voor andere onderzoeken naar internetgebruik.

Gebruik van een digitale vingerafdruk?

We kunnen gebruik maken van technologie van digitale vingerafdruk, ook bekend onder de naam “Machine-identificatie”, om bepaalde informatie over de hardware van uw computer te verzamelen, zoals uw IP-adres, de scherminstellingen van monitor, het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt, etc.; Deze informatie wordt doorgestuurd naar een vertrouwde externe partner die deze gegevens omzet in een uniek serienummer – de digitale “vingerafdruk” – en bepaalt of deze overeenkomt met voorgaande vingerafdrukken. De gegevens die in dit proces worden verzameld en de digitale vingerafdruk wordt op geen enkele wijze gekoppeld aan uw persoonlijke informatie; en wordt opgeslagen op beveiligde servers en wordt uitsluitend en alleen gebruikt voor de kwaliteitscontrole en om te voorkomen dat panelleden hetzelfde onderzoek meerdere keren invullen.

Hoe lang bewaren we de informatie die u geeft?

We bewaren de informatie die u geeft als u lid wordt van het panel, samen met de informatie die u geeft in antwoord op de inschrijvingsvragenlijst zolang u lid blijft van het panel. U kunt het panel verlaten wanneer u wilt. We kunnen u ook uit het panel verwijderen als u niet meer meedoet aan onderzoeken, u niet meer in aanmerking komt als om lid te blijven voor een andere reden, of als het panel wordt opgeheven. Voordat we iemand verwijderen uit ons panel, nemen we contact met hen op om hen te informeren en informatie te geven over hoe zij lid kunnen blijven van het panel, indien van toepassing. In het geval dat we vinden dat u de algemene voorwaarden van MOBROG hebt geschonden, kunnen we u echter zonder notificatie verwijderen uit het panel en wordt de toegang tot website van de panelleden en uw punterekening afgesloten.
Als u het panel verlaat, of wordt verwijderd, of het panel wordt gesloten, verwijderen we al uw contactgegevens, samen met alle andere informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, zodat alleen de anonieme antwoorden overblijven op onderzoeken waaraan u hebt meegedaan.

Hoe garandeert u dat mijn persoonlijke informatie veilig is?

We nemen onze verantwoordelijkheid om uw persoonlijke informatie te beveiligen zeer serieus. Daarom hebben we alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om er voor te zorgen dat uw informatie is beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten een goede fysieke beveiliging van onze kantoren, beveiligde toegang tot onze computersystemen en gecodeerde internetverbindingen bij het verzamelen van uw persoonlijke informatie.