Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

De antwoorden die u geeft op de enquêtevragen zullen anoniem worden verwerkt en kunnen nooit worden herleid naar uw persoonlijke identiteit. Daarom bent u geheel anoniem als u deelneemt aan een onderzoek.

Ook worden uw antwoorden gebruikt om te zien of u over het juiste profiel beschikt – de soort persoon waar de klant naar op zoek is – naarmate het systeem meer informatie over u heeft kunnen wij u gerichtere onderzoeken sturen.